Lokacja Błonia – quiz dla dzieci starszych i młodzieży

Results

#1. Błonie w średniowieczu było położone na:

#2. Jakie miasto w XIV wieku rozwijało się na wschód od Błonia?

#3. Jak w XIV wieku ogólnie nazywano mieszkańców Błonia?

#4. Kto przed lokacją pełnił funkcję sędziego, rozsądzającego wszelkie sprawy mieszczan?

#5. Który władca pozwolił błońskim mieszczanom stosować prawo niemieckie, przyznał samodzielne sądy, na czele których stał wójt, a jednocześnie zwolnił ich od obowiązku m. in. podwodów?

#6. 12 lipca 1380 roku to data:

#7. W którym wieku wytyczono błoński rynek?

#8. Na jakiej odmianie prawa niemieckiego odbyła się lokacja Błonia?

#9. Do dzielnicy księcia Janusza I w 1381 r. należały ziemie:

#10. Co zawiera Kodeks Świętosława z Wojcieszyna?

#11. Uszereguj chronologicznie lokacje mazowieckich miast?

#12. Gdzie znajdowały się komory celne, w których pobierano cło?

#13. Jak nazywał się pisarz miejski Błonia, sprawujący urząd w 1552 r.?

#14. Czym był powiat błoński w XV-XVIII w.?

#15. Jaki urząd sprawowali ojcowie Mikołaja z Błonia i Kajetana Kalinowskiego?

#16. Ile domów w Błoniu było w roku 1789?

Zobacz wyniki