Muzeum Ziemi Błońskiej jest instytucją samorządową, powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu 16 listopada 2015 roku. W maju 2018 miało miejsce uroczyste otwarcie ekspozycji stałej Muzeum pod hasłem Błonie miasto na szlaku.

Muzeum mieści się w zabytkowym budynku w stylu dworkowym z połowy XIX wieku.

Poświęcone zostało historii Błonia i ziem dawnego powiatu błońskiego ukazanej w kontekście historii Polski . Muzeum prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Zajmujemy się również działalnością wystawienniczą i wydawniczą.

Wystawa stała pt. „Błonie – miasto na szlaku”, która w XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” okazała się najciekawszą wystawą muzealną (w kategorii małe muzeum) zorganizowaną w 2018 roku.

W 2021 roku  w Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyło się uroczyste wręczanie nagród w XV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne -Wierzba”. Miło nam poinformować, iż w naszej krótkiej trzyletniej historii otrzymaliśmy już drugą statuetkę wraz z nagrodą pieniężną. Tym razem za wystawę z cyklu „Kolekcjonerzy i ich kolekcje -Błoniaki zegarki ZMP w Błoniu z kolekcji Piotra Zawadzkiego”. Dziękuję panu Piotrowi Zawadzkiemu, moim wspaniałym koleżankom i kolegom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy. Nagroda przyznawana przez tak zacne gremium, jak jury konkursu a otrzymana z rąk marszałka Adama Struzika, bardzo cieszy i daje nam motywację do dalszej pracy nad upowszechnianiem historii Błonia i okolic. Ta prestiżowa nagroda jest niewątpliwie docenieniem naszego trudu w codziennej pracy muzealnika.

Muzeum Ziemi Błońskiej
05-870 Błonie
Al. Norwida 1
Tel. +48 7707030