Naszą misją jest gromadzenie, ochrona i popularyzacja dziedzictwa ziemi błońskiej, rozumianej jako ziemie byłego powiatu błońskiego. Kształtowanie lokalnej świadomości historycznej budującej tożsamość lokalną. Również otwieranie dla współczesnego odbiorcy przestrzeni spotkań z dziedzictwem kultury lokalnej, narodowej i światowej.