Lekcje muzealne towarzyszące wystawie „Błonie moje miasto… Powstanie Warszawskie 1944”.

10 października 2018 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Malujemy Niepodległość”. Konkurs ten wpisywał się nie tylko w tematykę wystawy czasowej ale przede wszystkim miał stanowić nawiązanie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ramach tego wydarzenia swoje prace mogli zgłaszać uczniowie ze wszystkich szkół z Błonia i okolic. Regulamin konkursu przewidywał dowolność użytej techniki co wpłynęło na wykonanie naprawdę ciekawych, oryginalnych prac. W sumie otrzymaliśmy ich ponad 50. Jury konkursowe wyróżniło 16 z nich a jednej z prac przyznało nagrodę główną. Wyróżnione prace wraz ze zwycięską realizacją zostały pokazane w ramach wystawy pokonkursowej w sali wystaw czasowych Muzeum Ziemi Błońskiej.

Nagrodzona praca:

20 października 2018 roku Muzeum Ziemi Błońskiej wraz z Hufcem ZHP Błonie zaprosiło wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rodzinnej grze miejskiej pod hasłem „Harcerstwo w czasie okupacji a dziś”. W grze wzięło udział blisko 50 zawodników podzielonych na grupy.Uczestnicy gry mieli za zadań ie udanie się do 6 punktów, wykonanie przydzielonych zadań (m.in. nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nauka bandażowania, wykonanie orzełków powstańczych, nauka noszenia osób rannych, nauka azymutu) oraz zebranie meldunku. Punkty, które należało odwiedzić były związane z historią Błonia i harcerstwa błońskiego (m.in. budynek szpitala powstańczego przy ul. Warszawskiej, arkady błońskiego ratusza, grób harcmistrza Edwarda Przybysza na błońskim cmentarzu, szkoła podstawowa nr. 4 (niegdyś szkoła podstawowa nr. 2 gdzie nauczał Edward Przybysz – twórca błońskiego harcerstwa i szarych szeregów), symboliczne skrzyżowanie ul. Harcerskiej z ul.Edwarda Przybysza).

Lekcje muzealne i warsztaty towarzyszące wystawie stałej „Błonie- Miasto na szlaku”.

Warsztaty kaligraficzne.

Lekcje muzealne towarzyszące wystawie „Zabytkowe wagi jako signum temporis w dziejach Polski” (z kolekcji Grzegorza Dziedzica). Dodatkowo odbyło się spotkanie kolekcjonera z dziećmi.

Warsztaty plastyczne towarzyszące wystawie „Dariusz Pala. 100 lat”.

Lekcje muzealne i warsztaty towarzyszące wystawie Niepodległa Rzeczypospolita – walka o wolność i jej utrzymanie 1914 – 1918 – 1922”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się lekcje historyczne (np. wykład dla młodzieży pt. „Waga Niepodległości” jak również zajęcia warsztatowe poświęcone błońskim pocztówkom – również tym z okresu I Wojny Światowej.

Liczne warsztaty towarzyszące wystawie „A kuku – Polska ilustracja dla dzieci”.

Lekcje muzealne towarzyszące wystawie „Błonie moje miasto… Wrzesień 1939”.

 Lekcje muzealne towarzyszące wystawie „Błoniaki. Zegarki ZMP Błonie z kolekcji Piotra Zawadzkiego”.

Warsztaty artystyczne towarzyszące wystawie „Jadwiga Maj. Taming the time”.

Warsztaty towarzyszące wystawie „Józef Wilkoń- ilustracje świąteczne”.

Warsztaty fotograficzne towarzyszące wystawie „Błonie moje miasto- Fotografia rodzinna”.

W 2019 ROKU odbyło się w sumie 51 lekcji i warsztatów dla zorganizowanych grup oraz lekcje dla indywidualnych zwiedzających (było to parędziesiąt krótkich lekcji). W zajęciach warsztatowych łącznie wzięło udział 901 osób (głównie dzieci).