Wystawa stała, w swoich założeniach narracyjna, opowiada dzieje Błonia, miasta którego historię zdeterminowało położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych, łączących ziemie nadwiślańskie z krajami nadbałtyckimi z jednej strony i obszarami leżącymi nad morzem Czarnym z drugiej strony. Przedstawia dzieje miasta powiązane z historią Polski, koncentrując się wokół kluczowych momentów historii Błonia jak również historycznej ziemi błońskiej (rozumianej jako ziemie byłego powiatu błońskiego), od najdawniejszych czasów po współczesność ,uwzględniając szlaki komunikacyjne odgrywające ważną rolę w powstaniu i rozwoju miasta. Zasadą kuratorską jest chronologia, a punkty zwrotne wystawy zdefiniują cezury. Nadrzędnym kryterium ekspozycji pozostanie układ chronologiczny od teraźniejszości po pamięć przeszłości. W taki sposób zbudowana narracja ma na celu wzbudzenie zainteresowania mieszkańców historią miasta, jak również wskazanie kierunków poszerzenia wiedzy na jego temat co wpłynie na identyfikację społeczności lokalnej z miejscem zamieszkania i jest zgodnie z misją Muzeum, która polega na zachowanie pamięci historycznej dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców miasta i okolic przez sprawowanie opieki nad powierzonymi zabytkami kultury materialnej i niematerialnej. Umocni i pomoże określić tym samym tożsamość mieszkańców Błonia. Wystawa korzysta możliwie obficie z nowoczesnych metod przekazu, multimedialna, bogato wyposażona w materiał dźwiękowy oraz filmowy. Dzięki najnowszym technologiom zwiedzający mają dostęp do różnorodnych zbiorów archiwalnych, jak również współczesnych relacji ludzi związanych z miastem. Nie zabrakło również oryginalnych eksponatów, do których zastosowane zostały specjalistyczne gabloty dostosowane do ekspozycji m. in. dokumentów, ksiąg, legitymacji, fotografii, afiszy, plakatów, czasopism, świadectw szkolnych, zabytków archeologicznych (kafli, naczyń, biżuterii, numizmatów, malarstwa – portrety, ikonografia), sztandarów, produktów i pamiątek błońskich zakładów rzemieślniczych i przemysłowych. Wystawa narracyjna skonstruowana została w oparciu o zbiory istniejące i pozyskane oraz depozyty pochodzące z innych muzeów. Przedstawiona w formie kręgów tematycznych ustawionych chronologicznie, gdzie każdy krąg to osobna instalacja uzupełniona rozbudowanymi bazami danych w oparciu o materiały historyczne. Treści wystawy są prezentowane w wolnostojących i przyściennych ekspozytorach wystawowych wyposażonych w monitory dotykowe przeglądarek komputerowych z aplikacją dla każdego kręgu tematycznego. -na przesuwanych panelach graficznych maskujących okna – na graficznych wydrukach naściennych -na graficznych wydrukach roletowych okien poddasza -na naściennej projekcji DVD 1. Historia najdawniejsza, archeologia. Grodzisko. 2. Średniowiecze (rozwój miasta, rzemiosło, kultura Mikołaj i Maciej z Błonia). 3. Historia nowożytna ze szczególnym naciskiem na XVII i XVIII wiek z uwzględnieniem miejsca Błonia na mapie Polski w kontekstach zewnętrznych. 4. Wiek XIX z podkreśleniem wielokulturowości (obyczajowość, życie codzienne, rozwój przemysłu, życie kulturalne). 5. I wojna światowa – rola miasta i jego mieszkańców w zdobywaniu niepodległości państwa. 6. Dwudziestolecie międzywojenne – nowoczesność (działalność patriotyczna, społeczna, kulturalna, rozwój szkolnictwa, kolei, przemysłu,). 7. Okres II wojny światowej (konspiracja, działalność podziemna , szpital, zagłada). 8. Błonie współczesne (historia mówiona). Integralną częścią ekspozycji są trzy filmy traktujące o różnych okresach z historii miasta.