Rezerwacje lekcji muzealnych i warsztatów należy zgłaszać mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego w zakładce „kontakt”.
Z chęcią odpowiemy również na wszelkie pytania.

Ciekawe wprowadzenie do historii
Zapraszamy dzieci na ciekawą lekcję historii! W jaki sposób odtwarza się obraz przeszłości? Czym są źródła historyczne i jakie są ich rodzaje? Z jakimi źródłami pracują historycy oraz archeolodzy?
Na te i inne pytania poznają odpowiedź uczestnicy zajęć. Będzie też okazja do sprawdzenia swojej wiedzy w quizie oraz w praktyce podczas oglądania części wystawy stałej.
(koszt zajęć: w ramach biletu wstępu dla grup szkolnych. Czas trwania: ok. 45 minut, zajęcia przewidziane zostały dla uczniów klasy III i IV ).

Warsztaty z robienia błońskich przypinek
Każdy z uczestników będzie miał okazję przygotować rysunek z którego następnie wykona swoją przypinkę. Z pewnością możliwość użycia maszyny do wytworzenia błońskiego gadżetu będzie ciekawym doświadczeniem. Istnieje możliwość poprzedzenia warsztatów krótką lekcją muzealną na wybrany temat.
(koszt warsztatów: w ramach biletu wstępu dla grup szkolnych. Czas trwania: do ustalenia).

Układanie błońskich puzzli na czas
Rywalizacja zostanie poprzedzona krótką lekcją wprowadzającą poświęconą części ekspozycji dotyczącej najstarszych dziejów Ziemi Błońskiej. Po wprowadzeniu uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i otrzymają puzzle magnetyczne nawiązujące do obejrzanych eksponatów. Grupy będą ze sobą rywalizowały na czas w ich układaniu.
(koszt warsztatów: w ramach biletu wstępu dla grup szkolnych. Czas trwania: do ustalenia).

Pocztówka z Błonia
Lekcja muzealna poprzedzająca warsztaty będzie skupiała się na części ekspozycji dotyczącej początku XX wieku oraz czasów II Wojny Światowej. Uczestnicy lekcji prześledzą obecność kartki pocztowej. Na wystawie zaprezentowane są m.in. kartki wysyłane z Francji, pocztówki w języku jidysz, pocztówki drukowane z okazji imienin Józefa Piłsudskiego, ale też pocztówki z czasów II wojny Światowej adresowane m.in. do Edwarda Przybysza. Podczas praktycznej części zajęć uczestnicy zostaną poproszeni o wykonanie własnej błońskiej kartki pocztowej.
(koszt warsztatów: w ramach biletu wstępu dla grup szkolnych. Czas trwania: do ustalenia).

Zaprojektuj własną pieczęć
Zapraszamy na warsztaty poświęcone cechom błońskim. Na lekcji muzealnej poprzedzającej część praktyczną uczestnicy obejrzą część wystawy stałej i dowiedzą czym były cechy jak również poznają ciekawostki związane z nimi oraz epokami w których działały. W części warsztatowej zadaniem będzie wykonanie własnej pieczęci inspirowanej oryginalną pieczęcią Stanisława Augusta Poniatowskiego wystawioną w muzeum.
Pieczęci można wykonać z modeliny jak również z gliny. Forma pozostaje do ustalenia.
(koszt warsztatów: w ramach biletu wstępu dla grup szkolnych. Czas trwania: do ustalenia).

Warsztaty kaligraficzne
Muzeum Ziemi Błońskiej zaprasza na warsztaty kaligraficzne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez pana Patryka Martusia (kaligraf, projektant grafiki użytkowej, współzałożyciel Warszawskiego Domu Kaligrafii.).
Zajęcia będą stanowiły nawiązanie do niezwykle cennych zabytków jakimi są XV-wieczne inkunabuły Mikołaja z Błonia. Zajęcia będą poprzedzone krótką lekcją na temat historii pisma wspartą niezbędnymi rekwizytami. Specjalnie na potrzeby zajęć zaprojektowany został krój pisma „Rotunda” użyty w błońskich inkunabułach a uczestnicy warsztatów podejmą próbę kaligrafowania tym właśnie pismem.
(Liczebność grupy ograniczona – do 25 osób. Koszt warsztatów to 200 zł od grupy. Czas trwania: około 1 godzina).

Warsztaty fotograficzne- o początkach fotografii
Zapraszamy na warsztaty opowiadające o źródłach fotografii. Każdy z uczestników wykona własną camerę obscurę ( pierwowzór aparatu fotograficznego) dzięki której na specjalnym światłoczułym papierze uchwyci własny kadr. Uczestnicy warsztatów poznają mechanizm działania takiego aparatu. Zwieńczeniem zajęć będzie wywołanie zdjęcia w ciemni fotograficznej w czym pomoże fotograf-animator.
(Liczebność grupy ograniczona – do 20 osób. Koszt warsztatów to 150 zł. Czas trwania: w zależności od liczebności grupy).

Seans filmowy o sztuce.
Zapraszamy na 50 minutowy seans filmowy poświęcony wybranym postaciom ze świata sztuki.
(koszt warsztatów: w ramach biletu wstępu dla grup szkolnych).

Warsztaty towarzyszące aktualnej wystawie czasowej
Zapraszamy do odwiedzenia zakładki „aktualności” lub do skontaktowania się z nami mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza (zakładka „kontakt”) w celu zapoznania się z aktualnie proponowanymi warsztatami towarzyszącymi wystawie czasowej.