WEDUTY BŁOŃSKIE’ wirtualna wystawa prac

Dwie pierwsze nagrody:

Martyna Pawlukowiec za obraz  Rynek w Błoniu, akryl/ karton, wym. 35×30 cm.
Jan Gąsiński za obraz  Północna pierzeja błońskiego Rynku z wystawą, akryl/.pł , Wym. 40×30 cm.

Druga nagroda:

 

Aleksandra Wierzbicka za obraz Kamienice, akryl pł , wym:, 40×30 cm.

Dyplom za uczestnictwo w konkursie otrzymują:

Maurycy Kośny, bez tytułu [widok części błońskiego rynku], węgiel, wym. 50×70 cm.
Weronika Polak, bez tytułu [widok na Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu], ołówek, wym. 29×41 cm.
Karolina Potaczek, bez tytułu [widok ratusza błońskiego], ołówek, wym. 21×29,5 cm.
Zofia Nalbert, bez tytułu [widok błońskiego ratusza], węgiel, wym. 29,5×40 cm.
Alicja Jóźwik, bez tytułu [widok błońskiego ratusza], ołówek, wym. 29x 42 cm.
Kacper Jóźwik, bez tytułu, kredki, wym. 29,4×42 cm.
Tomasz Pawlukowiec, bez tytułu [rynek w Błoniu], akryl, wym. 35×42,5 cm.
Krzysztof Mierzejewski, Błonie. Widok na rynek miasta z ul. Nowej, pastele, wym. 35×50 cm.

Konkurs „Weduty błońskie”

 

Przyjmowanie prac w ramach konkursu „Weduty błońskie” przedłużamy do 15 października.

Jednym z tematów malarstwa Magdaleny Spasowicz są weduty miejskie. Artystka chętnie przedstawia na swych obrazach pejzaże mazowieckich miast – w tym Warszawy czy Błonia.
Nawiązując do twórczości artystki, której wystawę niedawno można było oglądać w Muzeum Ziemi Błońskiej ogłaszamy konkurs „Weduty błońskie” [widoki błońskie, pejzaże błońskie]. Konkurs nie przewiduje ograniczeń wiekowych. Format i technika prac są dowolne. Uczestnicy konkursu mogą ale nie muszą inspirować się pejzażami Magdaleny Spasowicz.
Prace konkursowe przyjmujemy do 30 września 2020 roku w Muzeum Ziemi Błońskiej w godzinach otwarcia:
Wtorek – piątek: 13.00 – 17.00
Sobota: 14.00 – 18.00
Prosimy o podpisanie się na odwrocie pracy oraz zamieszczenie numeru kontaktowego i adresu email w celu powiadomienia o wynikach konkursu.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Magdalena Spasowicz ” Pejzaż z Kazimierza” akryl/pł ,50×70


REGULAMIN KONKURSU „WEDUTY BŁOŃSKIE”

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu.
 2. Przyjmowanie prac konkursowych trwa od 23.07.2020 do 15.10.2020 r.
 3. Tematem prac konkursowych jest weduta błońska czyli pejzaż błoński.
 4. W konkursie mogą brać wszystkie grupy wiekowe.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Prace konkursowe bezwzględnie muszą być wykonane samodzielnie przez Uczestnika. Każdy z Uczestników może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 2. Prace konkursowe przyjmujemy do 30 września 2020 roku w Muzeum Ziemi Błońskiej w godzinach otwarcia: wtorek – piątek: 13.00 – 17.00, sobota: 14.00 – 18.00
 3. Praca konkursowa musi być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
 4. Złożone prace konkursowe nie mogą być pracami wcześniej nagrodzonymi lub publikowanymi.
 5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 6. Na odwrocie pracy musi pojawić się imię i nazwisko uczestnika oraz numer kontaktowy.
 7. Przed złożeniem pracy uczestnik jest zobowiązany podpisać obowiązek informacyjny oraz musi zapoznać się z regulaminem.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez Organizatora wybierze spośród złożonych prac konkursowych 3 najlepsze prace. Możliwe jest też wyróżnienie wybranych prac.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez udostępnienie listy zawierającej nazwiska Laureatów i tytuły wykonanych przez nich prac.
 3. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród.
 4. Decyzja Organizatora o wyborze konkretnych Laureatów jest ostateczna.
 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe

 1. Autorzy przekazując swoje prace zgadzają się na ich ewentualne publikowanie oraz eksponowanie.
 2. Uczestnik przekazując pracę i uczestnicząc w konkursie zgadza się na postanowienia regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany postanowień regulaminu.
 2. Odstąpienia Organizatora od organizowania konkursu bez podania przyczyny.
 3. Braku rozstrzygnięcia konkursu z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych prac konkursowych.
 4. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.