Proponujemy Państwu lekcje muzealne towarzyszące wystawie stałej oraz wystawie czasowej. Informacje na temat edukacji wokół wystawy czasowej będą udostępniane w zakładce „aktualności”. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowych informacji kontaktując się z nami mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz umieszczony w zakładce „kontakt”.
Informacje na temat aktualnie organizowanych wycieczek i wyjść również będą dostępne w zakładce „aktualności”.


LEKCJE MUZEALNE TOWARZYSZĄCE EKSPOZYCJI STAŁEJ „BŁONIE – MIASTO NA SZLAKU”
1: Od najstarszych dziejów Ziemi Błońskiej i grodziska „Łysa Góra” aż do wydarzeń XIX wieku.
2: Dzieje Ziemi Błońskiej od początku XX wieku aż do czasów działalności Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera Błonie”.

Czas trwania lekcji to w zależności od potrzeb 1 godzina lub 1,5 godziny. Oprowadzanie po wystawie przewidziane jest w ramach biletu wstępu.