Zapraszamy na warsztaty towarzyszące wystawie plenerowej „640. Rocznica lokacji Błonia”.

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt pod numerem 22 770 70 30 lub pisząc na adres: sekretariat@muzeumblonie.pl

Liczebność grup ze względu na pandemię jest ograniczona.


KOMIKSOWA LOKACJA

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy plenerowej „640. Rocznica lokacji Błonia” eksponowanej na rynku. Po krótkim zaznajomieniu się z tematem uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o wykonanie jednej komiksowej strony zawierającej ich wersję tego w jaki sposób Błonie stało się niegdyś miastem. Nakreślony skrót wydarzeń posłuży do wykonania obszerniejszego komiksu o historii Błonia w szkole lub domu. Wykonane samodzielnie prace będzie można przekazać na muzealny konkurs najlepszego komiksu o powstaniu i lokacji Błonia.

Wstęp na warsztaty w ramach biletu dla grup szkolnych.


Historyczne kalambury

Zapraszamy na wystawę „640. Rocznica lokacji Błonia” eksponowaną na błońskim rynku. Po krótkiej opowieści o powstaniu i lokacji Błonia uczestnicy warsztatów rozlosują kolejno hasła związane zarówno z lokacją jak i historią miasta a następnie będą musieli je zaprezentować za pomocą gestykulacji bądź rysunku. Zadaniem reszty Uczestników będzie oczywiście odgadnięcie prezentowanego hasła.

Wstęp na warsztaty w ramach biletu dla grup szkolnych.


Zaprojektuj własną pieczęć

Zapraszamy na warsztaty poświęcone cechom błońskim. Na lekcji muzealnej poprzedzającej część praktyczną uczestnicy obejrzą wystawę plenerową „640. Rocznica lokacji Błonia” oraz część wystawy stałej „Błonie – miasto na szlaku” i dowiedzą czym były cechy jak również poznają ciekawostki związane z nimi oraz epokami w których działały. W części warsztatowej zadanie będzie polegało na wykonaniu własnej pieczęci inspirowanej oryginalną pieczęcią Stanisława Augusta Poniatowskiego, która jest eksponowana na wystawie stałej. Forma wykonania pieczęci obejmuje glinę.

Wstęp na warsztaty w ramach biletu dla grup szkolnych.


Warsztaty kaligraficzne


Muzeum Ziemi Błońskiej zaprasza na warsztaty kaligraficzne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez pana Patryka Martusia (kaligraf, projektant grafiki użytkowej, współzałożyciel Warszawskiego Domu Kaligrafii.).
Zajęcia będą stanowiły nawiązanie do wystawy plenerowej „640. Rocznica lokacji Błonia” oraz do niezwykle cennych zabytków jakimi są XV-wieczne inkunabuły Mikołaja z Błonia. Zajęcia będą poprzedzone krótką lekcją na temat historii pisma wspartą niezbędnymi rekwizytami. Specjalnie na potrzeby zajęć zaprojektowany został krój pisma „Rotunda” użyty w błońskich inkunabułach a uczestnicy warsztatów podejmą próbę kaligrafowania tym właśnie pismem.
(Liczebność grupy ograniczona – do 10 osób. Koszt warsztatów to 200 zł od grupy. Czas trwania: około 1 godzina).