Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy.

Jak zapewne wszyscy się domyślają i oczekują jesteśmy zmuszeni odwołać naszą Forumową kwietniową konferencję „Edukacja w Małych Muzeach”, która miała odbyć się w Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu 22 kwietnia br..
Wielka Szkoda bo otrzymaliśmy od Państwa wiele ciekawych zgłoszeń. Jednak zdrowie jest najważniejsze.

Nic jednak straconego. Epidemia kiedyś się skończy (przynajmniej mam taką nadzieję). Wówczas powrócimy do tematu i zaproponujemy Państwu inny termin spotkania. Wszystkie wysłane zgłoszenia pozostają oczywiście aktualne.
Tymczasem życzę wszystkim zdrowia i cierpliwości.

Pozdrawiam serdecznie
Piotr Górajec

Nowa data Konferencji wkrótce

22 kwietnia 2020 roku w Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu.

Czy o edukacji jej formach, poziomie, zakresie, dynamice decyduje wielkość muzeum?

Czy istotna jest specyfika jego zbiorów, architektura przestrzeni i otoczenia, w którym dane muzeum prowadzi działalność

          Na konferencji spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, jak również podzielić się swoimi doświadczeniami na temat problemów z którymi muszą się zmierzyć małe placówki muzealne w kontekście organizowania działań edukacyjnych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy edukacja w mniejszych placówkach muzealnych spełnia rolę tożsamą z edukacją w dużych muzeach i jaka jest zależność między edukacją a typem muzeum. Małe muzea nie posiadają w większości imponujących kolekcji, które same są wystarczającym powodem odwiedzin w placówce. W tej sytuacji jaka jest rola edukacji w podtrzymaniu zainteresowania publiczności ekspozycją stałą w małym samorządowym czy prywatnym muzeum. Zwrócić należy również uwagę na problem  pracowników zajmujących się edukacją którzy borykać się muszą ze stereotypowym postrzeganiem instytucji muzeum, a niejednokrotnie też wrogiej postawy społeczności lokalnej. Jak pomimo problemów finansowych, kadrowych jak również brakiem odpowiedniej przestrzeni do prowadzenia zajęć edukacyjnych, małe muzea formułują najbliższą publiczność wokół instytucji, kształtując tożsamość lokalną za pomocą swoistego dialogu między działaniami edukatora
muzealnego, a odpowiadającymi na nie grupami społeczności lokalnej.

           Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania wystąpień podczas konferencji. Chcieli byśmy poznać Państwa opinie i doświadczenia w przywołanym powyżej zakresie. Zapraszamy do przesyłania tematów wystąpień wraz z krótkimi abstraktami. Wybory spośród abstraktów dokona Komitet Programowy Konferencji. O zaakceptowaniu wybranych wystąpień poinformujemy drogą mejlową.

 Nasza konferencja odbywać się będzie której temat dotyczy małych muzeów odbywać się będzie w takim właśnie miejscu. Ze względu na jej skalę wiemy ze temat nie zostanie na pewno wyczerpany. Liczymy jednak na państwa obecność i dyskusje która na łamach Forum Edukatorów Muzealnych będzie później kontynuowana i rozwijana.

INFORMACJE:

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wystąpień oraz uczestnictwa na zasadzie słuchacza.

Zgłoszenia propozycji wystąpień:

Prosimy o wysyłanie propozycji wystąpień wraz z abstraktami poprzez formularz zgłoszeniowy:

Dla osób chcących zgłosić propozycję wystąpienia:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGIM2_id5F6z7pBLNxHG8Bl98fP185LhPEt_1e0oN5sqhn1g/viewform 

Dla słuchaczy (zachęcamy do wczesnej rejestracji – ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń – pełen program konferencji zostanie opublikowany w okolicach 1 kwietnia – to nie prima aprilis):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu4vXXBT7oJnVHqXYu4hAxGyvfdOnZZnY7ZrMltJJbmGOFoQ/viewform

Ważne daty:

Ogłoszenie informacji o przyjęciu wybranych wystąpień nastąpi do 30 marca 2020 r.

Konferencja jest odpłatna. Udział w niej kosztuje 50 zł (prelegenci są zwolnieni z opłaty)

Opłatę należy wnieść po uzyskaniu potwierdzenia organizatora na nr konta:

 PKO BP  17 1020 1055 0000 9502 0395 1001 z dopiskiem: konferencja