8 września 2022 roku w Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu.

UWAGA, ZMIANA LOKALIZACJI! Konferencja odbędzie się w Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II, 05-870 Błonie Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II


Do pobrania
program wydarzenia

 

Czy o edukacji jej formach, poziomie, zakresie, dynamice decyduje wielkość muzeum?

Czy istotna jest specyfika jego zbiorów, architektura przestrzeni i otoczenia, w którym dane muzeum prowadzi działalność

          Na konferencji spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, jak również podzielić się swoimi doświadczeniami na temat problemów z którymi muszą się zmierzyć małe placówki muzealne w kontekście organizowania działań edukacyjnych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy edukacja w mniejszych placówkach muzealnych spełnia rolę tożsamą z edukacją w dużych muzeach i jaka jest zależność między edukacją a typem muzeum. Małe muzea nie posiadają w większości imponujących kolekcji, które same są wystarczającym powodem odwiedzin w placówce. W tej sytuacji jaka jest rola edukacji w podtrzymaniu zainteresowania publiczności ekspozycją stałą w małym samorządowym czy prywatnym muzeum. Zwrócić należy również uwagę na problem  pracowników zajmujących się edukacją którzy borykać się muszą ze stereotypowym postrzeganiem instytucji muzeum, a niejednokrotnie też wrogiej postawy społeczności lokalnej. Jak pomimo problemów finansowych, kadrowych jak również brakiem odpowiedniej przestrzeni do prowadzenia zajęć edukacyjnych, małe muzea formułują najbliższą publiczność wokół instytucji, kształtując tożsamość lokalną za pomocą swoistego dialogu między działaniami edukatora
muzealnego, a odpowiadającymi na nie grupami społeczności lokalnej.

           Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania wystąpień podczas konferencji. Chcieli byśmy poznać Państwa opinie i doświadczenia w przywołanym powyżej zakresie. Zapraszamy do przesyłania tematów wystąpień wraz z krótkimi abstraktami. Wybory spośród abstraktów dokona Komitet Programowy Konferencji. O zaakceptowaniu wybranych wystąpień poinformujemy drogą mejlową.

 Nasza konferencja odbywać się będzie której temat dotyczy małych muzeów odbywać się będzie w takim właśnie miejscu. Ze względu na jej skalę wiemy ze temat nie zostanie na pewno wyczerpany. Liczymy jednak na państwa obecność i dyskusje która na łamach Forum Edukatorów Muzealnych będzie później kontynuowana i rozwijana.

INFORMACJE:

Dla osób chcących zgłosić propozycję wystąpienia:

Termin przyjmowania zgłoszeń propozycji referatów: do 30 maja 2022 r.
Formularz zgłoszeń: https://forms.gle/zGr9tybyRV1ugPwK6

Ogłoszenie informacji o przyjęciu wybranych wystąpień nastąpi do 30 czerwca 2022 r.
Termin konferencji: 8 września 2022 r.
Miejsce: Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II, 05-870 Błonie.
Koszty: Prelegenci są zwolnieni z opłat
Organizator konferencji: Muzeum Ziemi Błońskiej
Współorganizator konferencji: Forum Edukatorów Muzealnych.

Kontakt mailowy w sprawie konferencji: dyrekcja@muzeumblonie.pl

Dla słuchaczy (zachęcamy do wczesnej rejestracji – ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń – pełen program konferencji zostanie opublikowany w okolicach 1 kwietnia – to nie prima aprilis):

Termin rejestracji Słuchaczy: do 15 sierpnia 2022 r. lub wyczerpania miejsc.
Formularz zgłoszeń: https://forms.gle/QLCZ7qJQpJR2ijFU9

Termin konferencji: 8 września 2022 r.
Miejsce: Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II, 05-870 Błonie.
Koszty: 50 zł
Opłatę należy wnieść po uzyskaniu potwierdzenia organizatora na nr konta:
PKO BP  17 1020 1055 0000 9502 0395 1001 z dopiskiem: konferencja
Organizator konferencji: Muzeum Ziemi Błońskiej
Współorganizator konferencji: Forum Edukatorów Muzealnych.

Kontakt mailowy w sprawie konferencji: dyrekcja@muzeumblonie.pl