Regulamin

Regulamin sklepu internetowego muzeumblonie.pl określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. SPIS TREŚCI§ 1 Definicje§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą§ 3 Wymogi techniczne§ 4 Zakupy w Sklepie§...