Z miłości do teatru HALPERTOWIE . Historia pałacu w Passie 22.06-do 28.08.2022

Z długiej sięgającej trzynastego wieku historii pałacu w Passie, interesują nas lata czterdzieste dziewiętnastego wieku, kiedy pałac w drodze licytacji zakupił warszawski bankier żydowskiego pochodzenia Ludwik Halpert, Ludwik w 1864 został obdarzony szlachectwem dziedzicznym Królestwa Polskiego z herbem Halpert. Brat Ludwika Halperta- Borys
w latach 1849-1851 pełnił funkcję dyrektora Warszawskich Teatrów Rządowych.
Przez ślub z Borysem do rodziny weszła jedna z najpiękniejszych i najzdolniejszych ówcześnie aktorek Eleonora Leontyna Żuczkowska. To za Jej sprawą życie teatralne
w Warszawie przełożyło się na historię pałacu w Passie. W latach czterdziestych dziewiętnastego wieku Ludwik Halpert przebudował wnętrza pałacu. Podczas przebudowy został zmieniony układ pomieszczeń, a jedno z nich ( najprawdopodobniej dzisiejszą salę jagodową) zmieniono na salę teatralną, gdzie zbudowano scenę o dwóch korynckich kolumnach. Tam odbywały się próby do spektakli granych na scenach Warszawy czy Lwowa.. Dzięki ekspozycji będzie można poczuć artystyczno-intelektualną atmosferę panującą
w środowisku szlachecko-ziemiańskim kulturalej dziewiętnastowiecznej Warszawy. Przypomnimy także postać Eleonory Żuczkowskiej-Halpertowej, osoby o wielu talentach
i umiejętnościach.