Aleksander Winnicki-Radziewicz – malarz zapomniany? Wystawa od 3 stycznia do 28 lutego 2023 r.

Aleksander Winnicki-Radziewicz „ Rodzinne wczasy” wym: 54×72, ol/pł, 1965 rok, własność Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleksander Winnicki-Radziewicz „ Nigdy więcej” wym: 63x 81, ol./pł, 1963 rok, własność Muzeum Niepodległości w Warszawie

ALEKSANDER WINNICKI-RADZIEWICZ

pod koniec grudnia 2022 roku minęło 20 lat od śmierci  Aleksandra Winnickiego-Radziewicza artysty który zostawił po sobie spuściznę w postaci obrazów, grafik, gwaszy. Prace malarza zasilają zbiory m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Artysta urodził się w Rolowie ( dzisiejsza Ukraina). W czasie nauki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, był jednym z założycieli Pierwszej Grupy Krakowskiej, jednego z najciekawszych ugrupowań artystycznych XX  wieku. Po studiach  osiadł w Bydgoszczy. Wojnę spędził we Lwowie, następnie zamieszkał w Warszawie, gdzie na prośbę Jana Cybisa, włączył się aktywnie w tworzenie Związku Polskich Artystów Plastyków. Łączyła go głęboka przyjaźń artystyczna z Arturem Nacht-Samborskim. Jego zmieniające się w ciągu dziesięcioleci zainteresowania ideowe i artystyczne na tle różnorodnych prądów sztuki XX wieku -od późnego modernizmu ,poprzez krakowską i lwowską awangardę lat trzydziestych, epizod socrealistyczny ,aż po dominującą w ostatnim okresie życia tematykę pejzażową i portretową gdy w pracach Winnickiego podkreślane były wartości kolorystyczne i fakturowe na pewno zasługują na uwagę.

Ostatnie lata życia spędził w Bieniewicach k/Błonia i w Błoniu na cmentarzu parafialnym został pochowany. Twórczość Winnickiego ukazana na tle przemian w polskiej sztuce XX wieku, jest niezwykle fascynująca i nie wiedzieć dlaczego zapomniana. Muzeum Ziemi Błońskiej przez organizację wystawy, jak również przygotowanie katalogu, pragnie przywrócić pamięć o malarzu i Jego artystycznych dokonaniach.  Wystawa będzie trwała do końca lutego b.r.