Marian Szajda

Jak pisze krytyk sztuki Grażyna Niezgoda ” Postawa artystyczna Mariana Szajdy jest wykrystalizowana i bezkompromisowa. Poszukuje on w rzeźbie języka zwięzłego ,dąży do syntezy kształtów jak najbardziej naturalnych i najprostszych organicznie nawzajem się łączących…
Zapraszamy serdecznie 16. czerwca (piątek). o godz. 13. Wystawa projektów i rzeźb Mariana Szajdy. Autor osobiście opowie o procesie powstawania realizacji rzeźbiarskich – również tych umiejscowionych na błońskim Rynku .

Ukończył  Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, a następnie Wydział Rzeźby w Akademii  Sztuk  Pięknych w Krakowie w roku 1991. Od 1994 roku współpracuje z Odlewnią Dzwonów Janusza Felczyńskiego, dla której wykonał kilkaset płaskorzeźb do wystroju dzwonów.
Uprawia medalierstwo, płaskorzeźbę i rzeźbę. Jest autorem pomnika Kazimierza Marii Osińskiego w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pomników Jana Pawła II w Warze k/Dynowa i w Żaganiu, Figury MB Wspomożenia Wiernych w Przemyślu, wielu płyt pamiątkowych oraz małych form rzeźbiarskich – medali, statuetek, np. statuetka do Dorocznej Nagrody Artystycznej im. Mariana  Strońskiego. W  Atelier  Bernarda Hennera w Oddziale Muzeum Historii Miasta Przemyśla znajduje się fontanna jego autorstwa. Uczestniczy w plenerach artystycznych oraz wystawach zbiorowych. Jego dorobek zaprezentowano w albumie 25 x Słonne. W roku 2006 odbyła się wystawa indywidualna „Historia jednego pomnika. Z pracowni Mariana Szajdy” w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Od 2000 roku prowadzi pracownię rzeźby przy ul. Grodzkiej  w Przemyślu.  

Ważniejsze realizacje:

Pomniki:
Pomnik Jana Pawła II, brąz, Żagań, 2005
Pomnik Jana Pawła II, brąz, Wara koło Dynowa, 2007
Pomnik Kazimierza Marii Osińskiego, brąz, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2009

Rzeźby wolnostojące:
Fontanna z puttem, sztuczny kamień, atelier Bernarda Hennera, Kamienica Mieszczańska,  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 2005
Figura Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, piaskowiec, Parafia na Błoniach,  Przemyśl, 2010-2011

Płyty pamiątkowe:
Marianowi Strońskiemu, brąz, Przemyśl, 2005,
Solidarności, brąz, Jarosław 2005
Kazimierzowi Morawskiemu, marmur, aplikacje brązowe , Przemyśl 2006
Piotrowi Michałowskiemu, Bolestraszyce, marmur, aplikacje brązowe, Bolestraszyce, 2006
Salezjańskiej Szkole Organistowskiej, brąz, Przemyśl, 2006
ks. Jerzemu Popiełuszce, brąz, Przeworsk, 2006
Solidarności, brąz, Przemyśl, 2007
Związkowi Walki Czynnej, brąz,  Przemyśl 2008
Bratu Albertowi Chmielowskiemu, brąz, Przemyśl 2008
Domowi Duldigów, brąz, Przemyśl, 2009

Płaskorzeźby do wystroju dzwonów:
Ponad 300 płaskorzeźb dla Odlewni Dzwonów Janusza Felczyńskiego, m. in. na dzwony:
dla Dworu Króla Artusa w Gdańsku, 1997
dla miasta Paderborn, 1998
„Generał Zaruski”, 1999
Lednica 2000
„Józef”,” Piotr”, „Paweł” dla Sanktuarium w Licheniu

Medale:
Słonne, 1997; Marian Stroński, 2005;  Kazimierz Morawski, 2007; Bolesław Leśmian, 2010;  Jan Paweł II, 2012, Ignacy Łukasiewicz, 2013

Plakiety portretowe:
 Jan Paweł II, 2007;  Julian Fałat, 2005;  Zdzisław Szeliga, 2012 ; Karol Widaj, 2012;  Artur Gruszkowski, 2012;  Jarosław Mikołajewski, 2012 , Krzysztof Lisowski, 2012,

Statuetki:
Swingujący Niedźwiadek , brąz, 1997
Doroczna Nagroda im. Mariana Strońskiego, brąz, 2005

Wystawy:
Wystawa indywidualna „Historia jednego pomnika”, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 2006
Wystawy zbiorowe i plenery:  Międzynarodowe Konfrontacje Plastyczne Słonne, 1997, 1998; 2012,2013;  Doroczna Nagroda im. Mariana Strońskiego,2005; Przemyśl, „Portret Krosna 2012”, 2013

Publikacje (wybór):
Andrzej Cieszyński: „Marian Szajda”,  Nasz Przemyśl 2006;
„25 x Słonne, 1981-2005” album, Przemyśl, 2007;
Elżbieta Cieszyńska: „Marian Szajda. Matka Boska Wspomożenia Wiernych” Nasz Przemyśl 2011;
Grażyna Niezgoda „Marian Szajda. Myślenie formą” Sztuka Podkarpacia, TOM 3

 
22 kwietnia (sobota) o godz. 16.00 zapraszamy serdecznie do Błońskiego Saloniku Literackiego.
To cykl spotkań traktujący o twórczości najważniejszych polskich poetów i pisarzy. Projekt realizujemy przy współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie. W miłej klubowej atmosferze zanurzymy się w najlepszą literaturę i poezję ,jak również często nieznane fakty z życia ludzi pióra.
Twórczość plastyczna i literacka Bruno Schulza spotkanie z dr Łukaszem Kossowskim.
Obecne. Kobiety w najnowszej historii Błonia

Przedstawiając wybrane życiorysy kilkunastu bohaterek, nie tylko chcemy upamiętnić konkretne postacie, ale także zwrócić uwagę na siłę, odwagę oraz rolę kobiet w dwudziestowiecznych dziejach Błonia. Celem wystawy jest podkreślenie roli oraz zasług kobiet w najnowszych dziejach miasta.

Na wystawie będzie można zapoznać się z kilkunastoma życiorysami kobiet związanych z historią Błonia: Leokadii Jaworskiej, Kunegundy Rzepeckiej, Marianny Nowickiej, Kazimiery Krzemińskiej, Ireny Przybysz, Haliny Urbanik, Stanisławy Kuleszy, Janiny Janiszewskiej, Katarzyny Degler, Alicji Kwiatkowskiej, Magdaleny Spasowicz ,Zofii Nowakowskiej, Danuty Jarzębińskiej , Stefanii Jaworskiej, Łucji Głowackiej- Kossakowskiej, Ewy Tuzimskiej, Haliny Krzyżańskiej. Muzeum w Błoniu zamierza w ten sposób upamiętnić ważne dla historii miasta kobiety, które nierzadko animowały życie kulturalne i społeczne Błonia, zasłużyły się dla błońskiego szkolnictwa, nie wahały się zaryzykować życiem dla swojej, zarówno małej, jak i dużej, Ojczyzny. Niektóre były związane z Błoniem od urodzenia przez całe swoje życie, inne mieszkały tu zaledwie przez parę lat, czy nawet miesięcy. Nazwiska i sylwetki części z nich z pewnością niemal wszystkim mieszkańcom miasta są doskonale znane, niektóre jednak zostały właściwie zapomniane. Historia każdej z nich jest inna, jednak wszystkie łączy jedno – z pewnością warto pamiętać o ważnej obecności kobiet w najnowszej historii Błonia.