Zabytki i pamiątki w zbiorach Muzeum Ziemi Błońskiej

    Muzeum Ziemi Błońskiej może pochwalić się kolekcją ponad 3000 muzealiów, które są świadectwem historii miasta i regionu. Zakres chronologiczny całego zbioru jest szeroki, obejmujący dzieje ziemi błońskiej od okresu wczesnej epoki żelaza, aż do współczesności.

Z najdawniejszych czasów pochodzą zabytki pozyskane w trakcie badań archeologicznych pradziejowych osad, cmentarzysk, a nade wszystko średniowiecznego grodziska Łysa Góra, lub dawnego klasztoru kanoników regularnych w Błoniu. Wśród najcenniejszych eksponatów wyróżnić należy naszyjnik koronowaty kultury jastorfskiej, fragment XIII-to wiecznego naczynia z plastycznym wzorem głowy brodatego mężczyzny – unikat w skali całej Polski, czy choćby grosz praski Wacława II (1300-1305).

Na ekspozycji podziwiać można dwa inkunabuły z końca XV wieku, zawierające zbiory kazań Mikołaja z Błonia, jednego z najwybitniejszych teologów i kaznodziejów na dworze Władysława Jagiełły. Z XVII wieku pochodzi zaś księga cechu szewców, podpisana przez króla Jana III Sobieskiego.

    Najliczniejszą grupę zabytków stanowią źródła pisane wytworzone przez mieszkańców, lub dla mieszkańców ziemi błońskiej. Mowa tu o wszelkiego rodzaju pismach urzędowych, dokumentach tożsamości, legitymacjach, świadectwach, dyplomach, podaniach, zaświadczeniach, a także korespondencji prywatnej. Prawdziwe perełki to listy z XIX wieku.

    Drugą grupę zabytków pod względem liczebności stanowią fotografie i pocztówki, na których utrwalono sylwetki mieszkańców , a także dawne i obecne zabudowania oraz pomniki i elementy krajobrazu ziemi błońskiej.

    Istotny zbiór, to pamiątki związane z zakładami ZMP Błonie, późniejszymi „Mera-Błonie”. W naszej kolekcji znajdują się słynne zegarki marki Błonie, drukarki, liczniki samochodowe, aparaty telefoniczne, podzespoły mechaniczne, a także wszelkiego rodzaju gadżety i dokumenty.

    Ponadto wśród pamiątek związanych z przeszłością społeczeństwa błońskiego znajdują się przedmioty codziennego użytku, dawne elementy wyposażenia domów, przedmioty służące do pracy, zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle, rzemiośle oraz handlu.

Z burzliwymi okresami walk narodowowyzwoleńczych związane są militaria oraz pamiątki prezentujące między innymi najtragiczniejszy okres w naszych dziejach, czyli wydarzenia II wojny światowej. Ozdobą naszej ekspozycji są orzełki produkowane w Błoniu dla żołnierzy walczących w powstaniu warszawskim, a także banknot z podpisami powstańców ze zgrupowania „Ruczaj”.    

Serdecznie zachęcamy Państwa do stałego powiększania kolekcji Muzeum Ziemi Błońskiej. Jeśli odnajdziecie Państwo wśród pamiątek rodzinnych rzecz wyjątkową, wartą udostępnienia dla szerokiego grona odbiorców, będziemy wdzięczni za przekazanie takiego przedmiotu do muzeum. Zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie Muzeum lub mailowo sekretariat@muzeumblonie.pl albo telofonicznie  +48 22 770 70 30