MUZEUM ZIEMI BŁOŃSKIEJ

Aleja Cypriana Kamila Norwida 1
05-870 Błonie
NIP: 1182129584
Sekretariat
+48 506 381 768
+48 22 770 70 30
sekretariat@muzeumblonie.pl
Dyrektor
Wiesława Wideryńska
+48 511 806 512
dyrekcja@muzeumblonie.pl
Księgowość
finanse@muzeumblonie.pl
Osoba do kontaktu w zakresie dostępności
Monika Kowalska
sekretariat@muzeumblonie.pl

Inwentaryzator zbiorów 
Jarosław Ilski

j.ilski@muzeumblonie.pl

Edukacja
Marlena Kucharska-Nowotko
sekretariat@muzeumblonie.pl

godziny otwarcia:
wtorek        9.-16.
środa         10.-18. – wstęp wolny
czwartek   9.-16.
piątek         9.-16.
sobota       14.-19.

FORMULARZ kontaktowy

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:
  1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Błońskiej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą al. Cypriana Kamila Norwida 1, 05-870 Błonie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Cypriana Kamila Norwida 1, 05-870 Błonie lub drogą mailową pod adresem: sekretariat@muzeumblonie.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.
  5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
  9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.
  12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  MUZEUM ZIEMI BŁOŃSKIEJ