Lokacja Błonia – quiz dla dzieci

Results

#1. Mieszkańcy Błonia byli nazywani dawniej:

#2. Mieszkańcy Błonia bogacili się dzięki:

#3. Jak w XIV wieku nazywał się błoński książę?

#4. Kto był dawniej sędzią w Błoniu?

#5. Gdzie w XIV wieku odbywał się targ w Błoniu?

#6. W którym roku spisano ważne dla Błonia prawo?

#7. Gdzie leżało Błonie (według mapy)? ? Odpowiedzi szukaj na wystawie, którą można obejrzeć na Rynku.

#8. W co ubrany jest książę Janusz I na swojej pieczęci? ? Odpowiedzi szukaj na wystawie, którą można obejrzeć na Rynku.

#9. Jakie zwierzę przedstawiono na dokumencie króla Augusta II? ? Odpowiedzi szukaj na wystawie, którą można obejrzeć na Rynku.

#10. W kształcie jakiej figury geometrycznej jest rynek w Błoniu? ? Odpowiedzi szukaj na wystawie, którą można obejrzeć na Rynku.

Zobacz wyniki